Vư?n thông minh

Que cắm nhỏ giọt – 2101

 

Giá: 1.700 VNĐ
Lưu lượng của que cắm nhỏ giọt : 2.2 lit/h áp lực yêu cầu  0,8-1.5bar. Để lắp đặt cần thực hiện kết nối với phụ kiện
Menu Title