Vư?n thông minh

Nối giảm ren

 

Giá: VNĐ
Dùng để nối ống mềm PE 16mm hoặc 20mm với ống PVC có khớp nối là ren trong 21 hoặc 27.
Menu Title