Vư?n thông minh

Nối giảm ren 21-6

 

Giá: VNĐ
Phụ kiện nối ống PVC 21 với dây LDPE 6mm, hoặc để nối với các loại vòi phun mưa, phun sương thông qua van áp.  
Menu Title