Vư?n thông minh

Nhà màng
NÊN KIỂM SOÁT TƯỚI TIÊU ĐỂ TĂNG SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP

NÊN KIỂM SOÁT TƯỚI TIÊU ĐỂ TĂNG SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP

NÊN KIỂM SOÁT TƯỚI TIÊU ĐỂ TĂNG SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP Thực tế cho thấy, trong sản xuất nông nghiệp, việc tưới tiêu hợp lý là yếu tố chính ảnh hưởng đến năng suất và tạo ra chất lượng nông sản. Người nông dân muốn theo kịp
CHI PHÍ LÀM NHÀ LƯỚI TRỒNG RAU AN TOÀN CÓ ĐẮT HAY KHÔNG?

CHI PHÍ LÀM NHÀ LƯỚI TRỒNG RAU AN TOÀN CÓ ĐẮT HAY KHÔNG?

CHI PHÍ LÀM NHÀ LƯỚI TRỒNG RAU AN TOÀN CÓ ĐẮT HAY KHÔNG? Ở các nước có nền nông nghiệp tiên tiến, mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới là khá phổ biến. Tuy nhiên ở Việt Nam, mô hình này mới chỉ phát triển ở một số vùng
Hệ thống tưới nhỏ giọt – sự lựa chọn của nhà nông

Hệ thống tưới nhỏ giọt – sự lựa chọn của nhà nông

Sở hữu một mảnh vườn nhỏ và bạn muốn nhân giống cây trồng, vậy làm thế nào để đạt được năng suất cây trồng cao nhất trong khi bạn không có quá nhiều thời gian để chăm sóc. Sự lựa chọn thông minh cho nhà nông chính là sử dụng
NHÀ MÀNG TRỒNG RAU LỰA CHỌN TẤT YẾU CỦA NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

NHÀ MÀNG TRỒNG RAU LỰA CHỌN TẤT YẾU CỦA NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

NHÀ MÀNG TRỒNG RAU LỰA CHỌN TẤT YẾU CỦA NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI Nhà màng trồng rau có ưu điểm là cung cấp một môi trường lý tưởng cho cây trồng. Chúng bảo vệ rau khỏi ảnh hưởng của sương giá, mưa gió, đảm bảo chất lượng nông sản đồng đều
Menu Title