NÊN KIỂM SOÁT TƯỚI TIÊU ĐỂ TĂNG SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP

NÊN KIỂM SOÁT TƯỚI TIÊU ĐỂ TĂNG SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Thực tế cho thấy, trong sản xuất nông nghiệp, việc tưới tiêu hợp lý là yếu tố chính ảnh hưởng đến năng suất và tạo ra chất lượng nông sản. Người nông dân muốn theo kịp xu hướng và phù hợp với quy trình sản xuất bền vững hơn sẽ phải nắm lấy công nghệ kiểm soát thủy lợi, kiểm soát tưới tiêu là mục tiêu hàng đầu.

Nên kiểm soát tưới tiêu để tăng sản lượng lương thực cho ngành nông nghiệp
Nên kiểm soát tưới tiêu để tăng sản lượng lương thực cho ngành nông nghiệp

Cũng có thể nói, tưới tự động là quyết định tương lai của nền nông nghiệp hiện đại và đây là cách tốt nhất để người nông dân tiết kiệm nguồn lực đầu vào trong khi tăng năng suất nông sản.
Một trong những nhiệm vụ chính của mỗi người nông dân là quyết định thời điểm và lượng nước tưới. Chính vì thế, các kỹ sư nông nghiệp đã phát triển một bộ điều khiển tưới tiêu để giúp người nông dân tưới tiêu chính xác đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của cây trồng.

Các kỹ sư nông nghiệp đã đi đến kết luận rằng tưới tự động là giải pháp tối thượng để tránh những quyết định sai lầm của người nông dân. Việc tưới tiêu tự động dựa vào các bộ điều khiển, các thiết bị cảm ứng sẽ giúp người nông dân phát triển nông nghiệp theo hướng khoa học, bền vững.

Trước những thách thức về biến đổi khí hậu, đất đai cằn cỗi, nguy cơ thiếu nước trầm trọng thì công nghệ tưới hiện đại như một bước đột phá giúp người nông dân vượt qua nỗi sợ hãi về những nguy cơ tiềm ẩn trong tự nhiên, tự tin phát triển một nền nông nghiệp hiện đại.

Nên kiểm soát tưới tiêu để tăng sản lượng lương thực cho ngành nông nghiệp
Nên kiểm soát tưới tiêu để tăng sản lượng lương thực cho ngành nông nghiệp

Hệ thống tưới tiêu hiện đại là một công nghệ tưới tiết kiệm nước, được tối ưu hoá bằng các tính toán chính xác theo yêu cầu của từng giống cây trồng trong điều kiện đất đai, khí hậu nhất định mà không làm giảm nhiều hay ít nhu cầu về nước của mỗi loại thực vật.

Để xây dựng hệ thống, các nhà nông học, kỹ sư đã dựa trên sự tương quan giữa nhu cầu nước của thực vật với khối lượng nước trong đất. Hệ thống tưới tự động sẽ hoạt động trên cơ sở lượng nước mà cây cần, ngoài ra, trên cơ sở người nông dân nhận biết các yếu tố như tình trạng đất, điều kiện khí hậu mà có thể điều chỉnh lượng nước phù hợp cho thực vật. Đây cũng chính là giải pháp kiểm soát thủy lợi chính xác, tối ưu cho cây trồng để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm./.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *