Vư?n thông minh

Vòi tưới phun sương
Vòi tưới phun sương 5 cửa chống rò rỉ ( PVC14)

Vòi tưới phun sương 5 cửa chống rò rỉ ( PVC14)

Vòi tưới phun sương 5 cửa lắp với ống PVC 16 bao gồm : - Vòi phun - Ren 21x6 - Nối thẳng ai giắc cắm - Van áp ngăn rò nước - Đối trọng chống gió thổi Áp lực nước từ 7m - 10m hoặc kết hợp bơm,hẹn giờ
Giá: 50.000 VNĐ
Vòi tưới phun sương 5 cửa chống rò rỉ (PVC 13)

Vòi tưới phun sương 5 cửa chống rò rỉ (PVC 13)

Vòi tưới phun sương 5 cửa lắp với ống PVC 16 bao gồm : - Vòi phun - Ren 21x6 - Nối thẳng ai giắc cắm - Van áp Áp lực nước từ 7m - 10m hoặc kết hợp bơm,hẹn giờ tự động,bộ lọc . Vòi phun sương 5 cửa
Giá: 35.000 VNĐ
Vòi phun sương 3 cửa chống rò rỉ (PVC 12)

Vòi phun sương 3 cửa chống rò rỉ (PVC 12)

Vòi phun sương 3 cửa chống rỉ có van áp bao gồm : - Vòi phun - Ren 21x6 - Nối thẳng 1 giắc cắm - Van áp 1 đầu - Đối trọng Áp lực nước yêu cầu từ 7-10m tương đương với áp lực từ tầng 4 xuống tầng
Giá: 50.000 VNĐ
Vòi tưới phun sương 4 cửa chống rò rỉ (PVC 11)

Vòi tưới phun sương 4 cửa chống rò rỉ (PVC 11)

Vòi tưới phun sương (PVC 11) có van áp chống gỉ khi không tưới và đối trọng cố định vòi không bị gió thổi bao gồm: - Vòi phun - Ren 21x6 - Nối thẳng 1 giắc cắm - Dây 6 mềm - Van áp - Đối trọng Áp lực
Giá: 50.000 VNĐ
Menu Title