Vư?n thông minh

Hệ thống tưới phun sương
Bộ tưới phun sương 4 cửa 48m2

Bộ tưới phun sương 4 cửa 48m2

Mô tả bộ kit tưới phun sương 48m2 : Bộ tưới phun sương  là một bộ hoàn chỉnh bao gồm máy bơm, đồng hồ hẹn giờ tưới, bộ lọc và linh kiện vòi phun trong diện tích 48m2 Các vòi phun sương là có thể được gắn kết theo dạng
Giá: VNĐ
Hệ thống tưới phun sương 4 cửa-(1000m2)

Hệ thống tưới phun sương 4 cửa-(1000m2)

Áp dụng khu vườn có diện tích 1000m2 Mô tả bộ kít: Hệ thống tưới phun sương là một bộ hoàn chỉnh bao gồm máy bơm, ổ cắm hẹn giờ, bộ lọc và linh kiện vòi phun dùng để tưới phun cho các vườn hoa, vườn rau, hoa lan.... Các vòi tưới phun sương
Giá: VNĐ
Hệ thống tưới phun sương 4 cửa-500m2

Hệ thống tưới phun sương 4 cửa-500m2

Áp dụng khu vườn có diện tích 500m2 Mô tả bộ kít:  Hệ thống tưới phun sương là một bộ hoàn chỉnh bao gồm máy bơm, ổ cắm hẹn giờ, bộ lọc và linh kiện vòi phun. Các vòi tưới phun sương có thể được gắn kết theo dạng treo hoặc cắm
Giá: VNĐ
Hệ thống tưới phun sương chống tắc- (24-30m2)

Hệ thống tưới phun sương chống tắc- (24-30m2)

Áp dụng khu vườn có diện tích từ 24-30m2 Mô tả bộ kít :  Hệ thống tưới phun sương là một bộ hoàn chỉnh bao gồm máy bơm, ổ cắm hẹn giờ, bộ lọc và linh kiện vòi phun. Các vòi tưới phun sương có thể được gắn kết theo dạng treo hoặc
Giá: VNĐ
Menu Title