Vư?n thông minh

Hệ thống tưới nhỏ giọt
Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động 250m2

Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động 250m2

Mô tả hệ thống tưới nhỏ giọt 250m2: Hệ thống tưới nhỏ giọt là bộ hoàn chỉnh bao gồm vòi tưới nhỏ giọt bù áp, đầu đỡ nhỏ giọt, đồng hồ hẹn giờ tự động, tê ren trong, Ống PVC 27, Ống PVC 34, máy bơm, bộ lọc ...trong diện
Giá: VNĐ
Hệ thống tưới nhỏ giọt 20m2

Hệ thống tưới nhỏ giọt 20m2

Mô tả hệ thống tưới nhỏ giọt 20m2 : Hệ thống tưới nhỏ giọt là một bộ hoàn chỉnh bao gồm vòi tưới nhỏ giọt bù áp , đầu đỡ nhỏ giọt, đồng hồ hẹn giờ tự động, tê ren trong, Ống PE 16, dây 6mm, bộ lọc, máy bơm
Giá: 4.000 VNĐ
Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động-5000m2

Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động-5000m2

Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động  áp dụng cho khu vườn có diện tích:5000m2 Mô tả Bộ kít: Bộ hệ thống tưới nhỏ giọt này là bộ kít đơn giản, đầy đủ và dễ sử dụng. Nó được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tưới các loại cây rau,
Giá: VNĐ
Menu Title