Vư?n thông minh

Phụ kiện
Bộ cảm biến mưa Hunter

Bộ cảm biến mưa Hunter

Bộ cảm biến mưa dễ dàng lắp đặt vào mọi hệ thống tưới tự động. Bộ cảm biến mưa Hunter  tự động ngắt chương trình tưới của bộ điều khiển khi lượng mưa đo được đạt mức cài trước. Tiến trình tự động này nhằm đảm bảo cây trồng không
Giá: VNĐ
Nối giảm ren 21-6

Nối giảm ren 21-6

Phụ kiện nối ống PVC 21 với dây LDPE 6mm, hoặc để nối với các loại vòi phun mưa, phun sương thông qua van áp.  
Giá: VNĐ
Que cắm vòi phun

Que cắm vòi phun

Giá: VNĐ
Dùi ống

Dùi ống

Dùng để bấm lỗ trên ống PE 16mm, 20mm.
Giá: VNĐ
Menu Title