Cơ giới hóa trong canh tác cây trồng ở Việt Nam

Việc sử dụng máy móc trong nông nghiệp gọi chung là tiến trình cơ giới hóa với mục đích thay thế những công việc đồng áng muôn đời của người nông dân. Từ năm 2007 cho đến nay, tiến trình này ở Việt Nam diễn ra vẫn rất chậm chạp và không đồng đều. Theo tính toán thì trong năm 2018, máy móc cơ giới chỉ đáp ứng 1/3 nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân. Thúc đẩy tiến trình cơ giới hóa gặp muôn vàn thách thức.

Những khó khăn gặp phải trong tiến trình cơ giới hóa

Ngành cơ khí chế tạo máy cho nông nghiệp vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế cho nông dân mặc dù đã được nhà nước hỗ trợ. Việt Nam có khoảng 100 đơn vị lắp ráp và chế tạo nhưng quy mô nhỏ, thiếu liên kết hợp tác với nhau trong chuỗi cung ứng khiến chất lượng sản phẩm kém hơn so với nước ngoài. Năm 2012, nhập siêu máy móc đã lên tới 16 tỷ USD. Những máy móc thiết bị sử dụng thường xuyên như máy phun thuốc BVTV vẫn đòi hỏi nhiều công sức lao động chân tay.

Quy mô ruộng đồng và đất canh tác cũng là vấn đề nan giải. Hộ làm nông có diện tích đất canh tác dưới 0,5 ha chiếm gần 85%. Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ khiến các giải pháp cơ giới hóa không đạt được hiệu quả cao do thiếu đồng bộ và nhất quán. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho cơ giới hóa thiếu quy mô và không mang lại nhiều giá trị đáng để đầu tư.

Cơ giới hóa trong canh tác cây trồng ở Việt Nam

Nhân lực phục vụ cho tiến trình cơ giới hóa đang thiếu trầm trọng. Những máy móc cơ giới cũng đòi hỏi người sử dụng có chuyên môn hoặc phải qua đào tạo. Đa phần người dân tự mày mò cách sử dụng. Chi phí vận hành và bảo dưỡng cũng phát sinh nhiều hơn do thiếu kinh nghiệm. Ngoài ra, nhân lực trình độ cao đào tạo qua các trường đại học đầu ra rất ít. Sinh viên không cảm thấy mặn mà với ngành cơ khí nông nghiệp. Hiện tại ở Việt Nam chỉ còn Học Viện Nông Nghiệp và đại học Nông Lâm ở tp HCM duy trì ngành học này.

Các giải pháp ngắn hạn và dài hạn

  1. Khuyến khích tích tụ ruộng đất, tập trung sản xuất, vạch ra đề án vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm và cây trồng chủ lực.
  2. Đầu tư và cải thiện hệ thống giao thông, điện lưới tại các vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm.
  3. Phổ biến kiến thức về cơ giới hóa cho người dân nắm bắt. Cung cấp tài liệu miễn phí qua các trang mạng, báo chí và truyền hình để người dân có cái nhìn sâu hơn về cơ giới hóa.
  4. Liên kết & hợp tác chuyển giao công nghệ, mô hình canh tác áp dụng cơ giới hóa từ nước ngoài phù hợp với điều kiện môi trường khí hậu cảu Việt Nam.
  5. Mở các lớp học đào tạo lưu động cho các thanh niên vùng nông thôn và bồi dưỡng thêm nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật.
  6. Liên kết các hộ nông dân với các doanh nghiệp liên quan trong nước để tăng hiệu quả chuỗi cung ứng: doanh nghiệp cung ứng vật tư – nông dân – doanh nghiệp bao tiêu nông sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *