Vư?n thông minh

Bộ điều khiển tưới
Bộ điều khiển tưới (DK02)

Bộ điều khiển tưới (DK02)

Mô tả sản phẩm: Bộ điều khiển tưới 4 khu vực và có thể lên tưới mở rộng thành 16 khu vực khác nhau Bộ điều khiển tưới tự động được thiết kế gọn nhẹ, đẹp mắt có khả năng điều chỉnh hệ thống tưới tự động cho 4 khu
Giá: 10.050.000 VNĐ
Bộ điều khiển tưới (DK01)

Bộ điều khiển tưới (DK01)

Mô tả sản phẩm: Bộ điều khiển kiểm soát 4 khu vực và có thể mở rộng lên thành 8 khu vực Bộ điều khiển tưới tự động được thiết kế gọn nhẹ, đẹp mắt có khả năng điều chỉnh hệ thống tưới tự động cho 4 khu vực khác
Giá: 3.000.000 VNĐ
Menu Title